creakids-briviba

Droši, pašpārliecināti bērni ātri iegūst draugus, ir atvērti, uzdrošinās darīt jaunas lietas un ļaujas izaicinājumiem. Ikvienam bērnam, vecākam un darbiniekam mūsu pirmsskolā ir jājūtas droši.