creakids-priekam

Mēs gūstam prieku caur spēlēm, mūziku, mākslu, dejām un citām aizraujošām nodarbēm! Priecīgi bērni veiksmīgāk attīstās visās dzīves jomās.