creakids-robezas

Robežas dara dzīvi paredzamu un drošu. Bērni mācās un spēlējas caur pazīstamām aktivitātēm, konkrētiem rituāliem un atkārtotām darbībām. Tādā veidā viņi gūst drošu pamatu, lai spertu jaunus soļus savā attīstībā.