creakids-zinasanas

Zinošai ir jābūt vadībai, darbiniekiem un bērniem pašiem. Pirmsskola ir dzīves skolas pirmais posms, un šim sākumam ir jābūt veiksmīgam. Tādēļ darbinieku zināšanas mums ir ļoti būtiskas – gan tās, ar kurām viņi šeit ierodas, gan tās, ko mēs sniedzam viņiem. Vadība, skolotājas un skolotāju palīgi zina, kā darīt savu darbu, saprot bērnus, zina, kā viņus iedrošināt, un ļauj tiem būt personībām .