Pieteikt bērnu rindā

Ekoskola

“Creakids” ir atbildīgs par vidi, ko atstājam saviem bērniem, tāpēc iesaistījies “Ekoskolas” projektā.
“Ekoskola” ir programma, kas veicina izpratni par apkārtējo vidi, saistot to ar mācību procesu un veidojot personisku attieksmi un iesaisti aktuālo vides problēmu apzināšanā un risināšanā.

“Ekoskolas” procesu “Creakids” vada Ekopadome, savukārt bērni un pedagogi veic dažādus ar vidi saistītus novērtējumus un izdara atbilstošus secinājumus, pamatojoties uz kuriem tiek izstrādāts nākamā gada darbības plāns un sadalīti pienākumi. Sagatavotais un īstenotais plāns regulāri tiek izvērtēts un nepieciešamības gadījumā aktualizēts.

“Ekoskolas” programma apver šādas tēmas – atkritumi, enerģija, ūdens, trasports, veselīgs dzīvesveids, iestādes vide un apkārtne, mežs, klimata pārmaiņas.

Mācību gada beigās sekmīga programmas īstenošana vainagojas ar Latvijas ekoskolas nosaukuma saņemšanu, savukārt pēc diviem gadiem – starptautiskā zilā karoga iegūšanu.

Esam ceļā uz to un ticam, ka mums izdosies. Gandarījumu rada gan oficiālais novērtējums, gan apziņa, ka “Ekoskolas” principus un atziņas bērni īsteno ikdienā gan pirmsskolā, gan ārpus tās.

menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram