top of page
0rk91111-1024x244.jpg

Interešu izglītība

Dibber_Star Middle Green_4x.png
Dibber_Clover Soft Green _4x.png
Dibber_Heart Wood_4x.png

Dziedāšana, dejošana, angļu valoda, sports, peldētapmācība (tikai Kastrānes ielas CreaKids) u.c. kā papildu nodarbības ir pieejamas no septembra līdz jūnijam vidum.

Nodarbības pamatā notiek pēcpusdienās, bet par precīzi norises laiku, dienu un samaksu vecākus informējam mācību gada sākumā.

Par to, kā bērniem veicas nodarbībās, vecāki gūs ieskatu ikdienas ziņās slēgtā internetvietnē, bet ar apgūtajām prasmēm bērni iepriecina vecākus mācību gada noslēgumā.

Šīs nodarbības ir interešu izglītības pulciņi, par ko tiek izrakstīts atsevišķs rēķins, lai šos izdevumus vecāki varētu iekļaut ikgadējās ienākuma deklarācijās kā attaisnotos izdevumos. Vairāk informācijas pieejams: VID

bottom of page