Mācības & rotaļas

 

Rotaļīga mācīšanās, sadarbošanās un jaunas prasmes jeb lietpratība.

 

Mūsu mērķis ir ievērot, sadzirdēt un atbalstīt ikvienu bērnu – tas ir mūsu izglītības programmas pamatā! Mēs nodrošinām vidi, kurā ar rotaļīgu mācīšanos, praktisku darbošanos un savstarpēju sadarbību ikvienam bērnam būtu iespēja augt par tik atbildīgu un laimīgu, cik vien iespējams!


Creakids mācības un rotāļas koks

CreaKids izglītības koks simbolizē mūsu izglītības programmas būtību.

Bērna pozitīva pašvērtējuma veicināšana ir mūsu darba pamatā:

– saknēs atspoguļota struktūra un sistēma;

– koka stumbru veido rotaļas, aktivitātes, spēles;

– lapotnē mūsu piecas mācību jomas jeb darbnīcas.

Rotaļīga mācīšanās

 

Spēle/rotaļa ir būtiska sastāvdaļa mūsu ikdienā visās piecās mācību jomās – matemātika, valoda, sirds, māksla un dabaAr rotaļu palīdzību bērni attīsta sociālās, fiziskās un izziņas prasmes, kā arī sekmē empātiju.

 

Sadarbošanās

 

Bērna un pieaugušā sadarbībai ir būtiska nozīme, lai bērni pilnvērtīgi pavadītu laiku bērnudārzā, īpaši uzsverot sirds dienu, kas attīsta un veido izpratni par sevi kā personību, savstarpējo draudzību un pilsonisko apziņu. Lai veidotu drošu un motivējošu vidi, kurā bērni aktīvi iesaistās, pieaugušais CreaKidā ir sirsnīgs, atsaucīgs un kompetents.

Jaunas prasmes jeb lietpratība

 

CreaKids ir pirmsskola, kurā bērniem tiek dota iespēja izzināt, atklāt, iepazīt, pieredzēt, apgūt jaunas zināšanas un prasmes, pielietot tās dažādās dzīves situācijās un izaicinājumos. Ar rotaļu un fizisko aktivitāšu palīdzību mūsu bērni attīsta pašvērtējumu, pašmotivāciju un bauda laimīgu bērnību

Izglītības pamatprincipi

Rotaļīga mācīšanās, sadarbošanās un pašmotivācijas veicināšana ir pedagoģiskā darba pamatā. Mēs iekārtojam vidi un mācību telpas, kurā bērnam tiek dota iespēja augt un attīstīties par tik izcilu, cik vien iespējams!

 

Interešu izglītība

Dziedāšana, dejošana, angļu valoda un sports kā papildu nodarbības ir pieejamas ikvienam CreaKids bērnam. Pēc vecāku pieprasījuma atsevišķās filiālēs ir pieejama arī krievu valoda, joga, bungu skola, sporta dejas un logopēda pakalpojumi.

Izglītības pamatprincipi

Rotaļīga mācīšanās, sadarbošanās un pašmotivācija ir visa mūsu izglītojošā darba pamats. Mēs piedāvājam vidi un mācību telpu, kurā bērns attīstās par tik izcilu, cik vien iespējams.

Interešu izglītība

Dziedāšana, dejošana, angļu valoda, keramika vai sports kā papildu nodarbības ir pieejamas CreaKids apmeklētājiem. Vecākiem vien atliek izvēlēties, ko bērns pēcpusdienās papildus apgūs. Pēc vecāku pieprasījuma atsevišķās pirmsskolās ir pieejama arī krievu valoda un joga.