Pieteikt bērnu rindā

Vecākiem

0rk91111

Vecākiem

Strādājam bez vasaras atvaļinājuma

Pirmsskola ir atvērta darba dienās no plkst.7:00 līdz plkst.19:00. Vecāki īpaši atzinīgi vērtē to, ka vasaras periodā strādājam kā ierasts - bez vasaras atvaļinājuma!

Kā iet manam bērnam?

Katrai pirmsskolas grupai ir izveidota slēgta internetvietne vecākiem, kurā ik dienu ar foto vai video palīdzību tiek atspoguļotas dienas aktivitātes - spilgtākie mirkļi no mācību procesa, sasniegumiem, rotaļām dabā, pārgājieniem, ekskursijām u.tml.

Šī pieeja sniedz iespēju vecākiem ielūkoties bērna ikdienā, labāk izprotot viņa priekpilnos stāstus par to, ko jaunu šodien atklājis, uzzīmējis vai kāda ir melodija jaunajai dziesmiņai.

Individuāla saruna dienas beigās

Skolotāju un skolotāju palīgu ikdienas darba laiks ir veidots tā, lai ikviens no grupas komandas, sagaidot vecākus vakarā, sniegtu aktuālo informāciju par to, kā bērnam pa dienu klājies, kā veicies zināšanu un prasmju apguvē, kā arī, kam būtu jāpievērš papildu uzmanība. Tādā veidā uzzināsiet svarīgāko par tās dienas notikumiem, kā bērnam veicas ar jaunu lietu apgūšanu, kā arī kas būtu jāņem vēra vecākiem.

Nestandarta situācijās reaģējam nekavējoties!

Ja bērnam pirmsskolas apmeklējuma laikā parādās kādas saslimšanas pazīmes vai ir gūta trauma, nekavējoties tiek informēti vecāki un kopīgi tiek rasts bērnam piemērotākais risinājums. Visi mūsu skolotāji un skolotāju palīgi ir nokārtojuši pirmās palīdzības kursus, līdz ar to zina, kā rīkoties dažādās situācijās, līdz ierodas vecāki vai medicīniskā palīdzība.

Ikmēneša plāns rotaļnodarbībām un aktualitātēm

Katra mēneša sākumā ir pieejams mēneša plāns, kurā atspoguļota mācību tematika, praktiskie darbi, radošās idejas un eksperimenti, kā arī plānotie pasākumi un aktualitātes gan grupas, gan pirmsskolas ietvaros.

Plāns sniedz detalizētu ieskatu, par zināšanu, prasmju un attieksmes apguvi mēneša ietvaros, kā arī atgādinās par plānotajiem svētkiem, sapulcēm, dzimšanas un vārda dienas gaviļniekiem, pārgājieniem, ekskursijām u.tml. Ikmēneša plāns dod iespēju vecākiem iesaistīties bērna ikdienā, kā arī savlaicīgi plānot laiku, lai rastu iespēju piedalīties sev un bērnam svarīgajos notikumos.

Kopīgi pasākumi

Aicinām vecākus aktīvi iesaistīties pirmsskolas ikdienas dzīvē, kā arī īpaši organizētos pasākumos mācību gada laikā - divas dienas vecākiem kopā ar bērniem. Aktīvi organizējam izglītojošus seminārus vecākiem, tematiskus vakarus, kopīgas talkas u.tml., kas ir plaši apmeklētas.

Par skaistu tradīciju ir izveidojusies CreaKids nometne visiem pirmsskolas bērniem, kas ierasti notiek mācību gada izskaņā, divas dienas vecākiem kopā ar bērniem un CreaKids darbiniekiem pavadot aizraujošās aktivitātēs.

Ar vecāku aktīvu līdzdalību tiek organizēti arī izlaidumi bērniem, kur viena no aizraujošākām epizodēm ir vecāku kopīgi sagatavots pāsteiguma priekšnesums.

Adaptācijas periods

Lai pirmās gaitas bērnudārzā būtu bez liekām rūpēm un raizēm, adaptācijas laikā aicinām vecākus pašus vērtēt un izlemt, cik ilgu laiku pavadīsiet kopā ar bērnu pirmsskolā. Kādam tā ir viena vai divas dienas pa dažām stundām katru dienu, citam - ilgāk. Mēs atbalstām to, ka viens no vecākiem bērnam līdzās ir tik ilgi, līdz bērns ir gatavs patstāvīgi iekļauties grupas ikdienā.

Mācību un ēdināšanas izmaksas

Rīgas filiālēs (izņemot Zvejnieku iela 12) un Babītes filiālē – 480 EUR/mēnesī, filiālē Sāga un Zvejnieku ielā 12, Rīga - 500 EUR/mēnesī.

Ēdināšanas maksa – 4,50 EUR/dienā.

Mācību maksa veidojas no izmaksām, kādas ir pirmsskolai, tajās iekļaujot

visus izdevumus. Pašvaldība sedz tikai daļu no pirmsskolas izmaksām,

kādas tās ir pēc metodikas, ko nosaka MK noteikumi. Izmaksās nav

iekļauti izdevumi par ēku, remontiem un kapitālieguldījumi. Pašvaldības

savu līdzfinansējumu rēķina pēc iepriekšējā kalendārā gada izdevumiem,

un to maina katra gada janvārī.

Pašvaldību līdzfinansējuma summas 2023. gadā

Pašvaldība - līdzfinansējums 1,6-4 g.v. bērniem - līdzfinansējums 5-6 g.v. bērniem:

 Rīga – 328,54 EUR/mēnesī – 242,48 EUR/mēnesī

(Rīga: ēdināšanas līdzfinansējums 2,00 EUR/dienā ,ēdināšanas līdzfinansējums

neattiecas uz filiāli Sāgā un filiāli Babītē)

Ādaži – 365,00 EUR/mēnesī – 278,00 EUR/mēnesī

Ķekava – 300,00 EUR/mēnesī – 220,00 EUR/mēnesī

(Ķekava: ēdināšanas līdzfinansējums 1,00 EUR/dienā - 1,6-4 g.v.bērniem no daudzbērnu ģimenēm; 1,00 EUR/dienā visiem obligātās pirmsskolas izglītības sagatavošanas vecuma bērniem).

Mārupe - 345,00 EUR/mēnesī - 320,00 EUR/mēnesī

Ogre - 305,74 EUR/mēnesī - 199,24 EUR/mēnesī

Olaine - 373,92 EUR/mēnesī - 276,55 EUR/mēnesī

Ropaži - 406,50 EUR/mēnesī - 310,76 EUR/mēnesī

(Ropaži: ēdināšanas līdzfinansējums 29,97 EUR/mēnesī, proporcionāli apmeklēto dienu skaitam).

Salaspils - 311,00 EUR/mēnesī - 213,00 EUR/mēnesī

Saulkrasti - 277,63 EUR/mēnesī - 183,40 EUR/mēnesī

Tukums - 283,63 EUR/mēnesī - 171,87 EUR/mēnesī.

Jūrmala - 345,29 EUR/mēnesī - 248,54 EUR/mēnesī.

(Jūrmala: ēdināšanas līdzfinansējums 2,07 EUR/apmeklējuma dienā).

Pašvaldību līdzfinansējuma summas 2022. gadā

Pašvaldība - līdzfinansējums 1,6-4 g.v. bērniem - līdzfinansējums 5-6 g.v. bērniem:

 Rīga – 307,85 EUR/mēnesī – 229,27 EUR/mēnesī

(ēdināšanas līdzfinansējums 2,00 EUR/dienā ,ēdināšanas līdzfinansējums

neattiecas uz filiāli Sāga un filiāli Babītē)

Ādaži – 285 EUR/mēnesī – 200 EUR/mēnesī

Jūrmala – 319,78 EUR/mēnesī – 221,28 EUR/mēnesī

Ķekava – 277,90 EUR/mēnesī – 200,68 EUR/mēnesī – summas tādas pašas kā

menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram