Pieteikt bērnu rindā

Programma

Programma

“Creakids” īsteno Izglītības un zinātnes ministrijā licencētu pirmsskolas izglītības programmu, kas izstrādāta un sekmīgi tiek apgūta Norvēģijā, pielāgojot Latvijas videi un papildinot to ar mūsu kultūrai un tradīcijām raksturīgām vērtībām.
Izglītības programmas pamats balstās uz bērnu attīstību, jaunu zināšanu un prasmju apgūšanu, vienlaikus lielu uzmanību pievēršot viņu emocionālajai audzināšanai un savu sajūtu apzināšanai. Izglītības process nedēļas ievaros iedalīts piecās tā saucamajās darbnīcās – “Matemātika”, “Valoda”, “Māksla”, “Daba” un “Sirds”.
Lielu vērību”Creakids” pievērš adaptācijas periodam, mazajiem bērnudārzniekiem uzsākot savas gaitas pirmsskolā. Šī laika posma prioritāte ir bērnu labsajūta draudzīgā un atvērtā vidē, kurā nepieciešamības gadījumā var iesaistīties arī bērnu visuzticamākās personas (kāds no vecākiem vai vecvecākiem, auklīte vai tml). Personāla iejūtība un pretimnākšana, jauno draugu iedrošinājums un atbalsts topošajiem bērnudārzniekiem rada vēlmi un prieku katru rītu atgriezties bērnudārzā.
Viens no “Creakids” galvenajiem uzsvariem ir efektīva un uz savstarpēju sapratni balstīta sadarbība ar bērnu ģimenēm. Tas nozīmē ne vien iesaistīt un informēt vecākus par pirmsskolā notiekošo, apgūto mācību programmu un bērnu individuālo attīstību, bet arī maksimālu pretimnākšanu (“Creakids” nav vasaras brīvdienu, kuru laikā pirmsskola nedarbojas un bērnu pieskatīšana kļūst par vecāku rūpēm un atbildību; izglītības apguvē pedagogi ņem vērā katra bērna individuālās spējas, atbilstoši tām pielāgojot apgūstāmo u.c.).
Svarīgi un nozīmīgi mums šķiet ne tikai nodrošināt pirmsskolas izglītības programmas apguvi, bet arī veicināt bērnu radošo spēju attīstību, izpratni par dabā un apkārtnē notiekošajiem procesiem, dot iespēju paust savu viedokli un iedrošināt situācijās, kad bērna domas atšķiras no citu viedokļiem, akcentēt labās lietas mums apkārt un radīt pamatu pārliecībai, ka arī ar sarežģītiem gadījumiem var veiksmīgi tikt galā.
Īpašais akcents un lieta, kas mūs atšķir no daudzām citām pirmsskolām, ir emocionālais aspekts kā nozīmīga izglītības programmas sastāvdaļa. Lai gan “Sirdsprogramma” caurvij visu izglītības procesu, īpaši tā tiek izcelta Sirdsdienā – vienu dienu katru nedēļu, kurā bērni iepazīst un mācās saprast un dalīties ar savām sajūtām, paust pozitīvo, mīļo un priecīgo, vienlaikus atzīstot, ka var piemeklēt arī emocijas, ko izraisa bēdas, sarūgtinājums, dusmas u.c. Šīs programmas īstenošanā nenovērtējama ir vecāku iesaiste un līdzdalība, kas veicina emocionālo tuvību un spēju to atbilstoši izrādīt.
Lai veiksmīgi sagatavotos pamatizglītībai, lielu uzmanību pievēršam bērnu fonemātiskās dzirdes (dzirdes, kas atbildīga par skaņu un burtu sakarību uztveršanas un izpratnes veidošanos) attīstīšanai. Mēs priecājamies, ja bērnudārznieku vidū ienāk bērni ar vairāku valodu komunikācijas pieredzi (latviešu un angļu, latviešu un krievu u.c.). Bērnudārza drošajā vidē ieplūstot dažādām valodām, bagātinās bērnu runas pieredze, kas savukārt palīdz valodas likumsakarību veidošanas attīstībā, kā arī paplašina bērnu redzesloku, mēģinot tās saprast, apgūt un izmantot. Savu atbalstu šajā procesā sniedz vairākās svešvalodās komunicētspējīgs pedagogs.
Vecāki par bērnu sasniegumiem tiek informēti katra mācību gada noslēgumā, saņemot liecību, kā arī īpašā izvērtējuma veidlapu, kurā uzskaitīts un aprakstīts bērna attīstības progress, panākumi, jaunu zināšanu un prasmju apguve, intereses u.c.

menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram