Jauna produkta Digital Learning Assistant izstrāde ar centralizētu mācību vadības programmatūru,sistēmu

 

Development of a new product Digital Learning Assistant with centralised learning management software,systems

 

Erasmus+

Pirmsskolu bērniem paredzētajā digitalizētajā mācību saturā atsevišķa sadaļa tiks veltīta energoresursu patēriņa samazināšanas prasmēm un ikdienā pielietojamu “Eiropas Zaļā kursa” prasmju apgūšanai

Erasmus+

Privātā pirmsskola CreaKids izstrādātos digitālos mācību līdzekļus 2022. un 2023.gadā turpina attīstīt starptautiskā līmenī, iesaistoties Norvēģijai un Lietuvai.

Modernizēs mācību materiālus pirmsskolās

Ar mērķi izstrādāt digitālo mācību un metodisko līdzekļu kopas privātā pirmsskola “CreaKids” uzsākusi projektu “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde inovatīvu pirmsskolas izglītības programmu nodrošināšanai”.

Nordplus

Mājas lapa: Happykids.lv

Atbildīgs dzīvesveids: LMT STRAUME

NordPlus Junior

2013./2014.gada Nordplus Junior projekts ‘Creative Kids: Communication and Evaluation’ ir veiksmīgi noslēdzies! Visas projektā iesaistītās pirmsskolas – Creakids (Latvija), Laringsverkstedet (Norvēģija) un Jensen (Zviedrija)…

Erasmus+

2016.gada janvārī privātā pirmsskola “CreaKids” sadarbībā ar Norvēģijas privāto pirmsskolu “Laeringsverkstedet” uzsāka Erasmus+ programmas projekta “Iekļaujošā izglītība privātajā pirmsskolā “CreaKids”” (angl.-Special education in private pre-school “CreaKids”) īstenošanu.

 

Modernizēs mācību materiālus pirmsskolās

Ar mērķi izstrādāt digitālo mācību un metodisko līdzekļu kopas privātā pirmsskola “CreaKids” uzsākusi projektu “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde inovatīvu pirmsskolas izglītības programmu nodrošināšanai”.

Nordplus

Mājas lapa: Happykids.lv

Atbildīgs dzīvesveids: LMT STRAUME

NordPlus Junior

2013./2014.gada Nordplus Junior projekts ‘Creative Kids: Communication and Evaluation’ ir veiksmīgi noslēdzies! Visas projektā iesaistītās pirmsskolas – Creakids (Latvija), Laringsverkstedet (Norvēģija) un Jensen (Zviedrija)…

Erasmus+

2016.gada janvārī privātā pirmsskola “CreaKids” sadarbībā ar Norvēģijas privāto pirmsskolu “Laeringsverkstedet” uzsāka Erasmus+ programmas projekta “Iekļaujošā izglītība privātajā pirmsskolā “CreaKids”” (angl.-Special education in private pre-school “CreaKids”) īstenošanu.