2016.gada janvārī privātā pirmsskola “CreaKids” sadarbībā ar Norvēģijas privāto pirmsskolu “Laeringsverkstedet” uzsāka Erasmus+ programmas projekta Nr: 2015-1-LV01-KA101-013317 “Iekļaujošā izglītība privātajā pirmsskolā “CreaKids”” (angl.-Special education in private pre-school “CreaKids”) īstenošanu.
Projektu “Iekļaujošā izglītība privātajā pirmsskolā “CreaKids”” vadīja projekta koordinators privātā pirmsskola “CreaKids”. Projektu finansēja un atbalstīja Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības mobilitātes ietvaros. Projekts tika realizēts laika posmā no 2015.gada 31.decembra līdz 2016. gada 31.decembrim.

 

Projekta galvenais mērķis – pedagogu un pedagogu palīgu pieredzes apmaiņa, jaunu, praktisku iemaņu apgūšana darbā ar bērniem ar speciālajām vajadzībām. Kopīgi ar sadarbības partneri izstrādāt jaunas spēles, rotaļas un mācību materiālus, kas atvieglotu socializēšanos un iekļaušanos mācību procesā. Kā arī piedalīšanās partnerorganizācijas vadītajā lekcijā par iekļaujošo izglītību.

 

Projekta ietvaros pirmsskolas “CreaKids” darbiniekiem bija iespēja praktiski vērot un piedalīties ikdienas aktivitātēs, iesaistoties nodarbībās un rotaļās ar bērniem, tostarp bērniem ar īpašām vajadzībām. Projekta dalībnieku izdzīvotā pieredze ir daudzveidīga – individuālā pieeja, grupu darbs, izglītojošs process dabā. Tas sniedz reālu skatījumu par ikdienas darbu pirmsskolā.

 

Projekta laikā dalībnieki iepazina Henriju. Tā kā Henrijs šad tad ir neuzmanīgs, viņam gadās savainoties. Tāpēc Henrijs ļoti daudz zina par pirmās palīdzības sniegšanu un labprāt dalās ar savām zināšanām ar bērniem. Henrijs māca mums visiem iejūtību, līdzcietību, empātiju.

 

Norvēģijas pirmsskolās projekta dalībnieki varēja iepazīt piktogrammas kā alternatīvu komunikācijas veidu ar bērniem. Tās palīdz bērniem vieglāk uztvert informāciju, īpaši bērniem ar īpašām vajadzībām.Te ir dažas idejas no Norvēģijas.

 

Pēc projekta “CreaKids” darbinieki savā ikdienas darbā arī izmanto piktogrammas.  Šīs ir tikai neliela daļa no piktogrammām, kas atrodamas pirmsskolas “CreaKids” telpās un pagalmā.