Pieteikt bērnu rindā

NordPlus Junior


nordplus logo

Sveicināti, visi darbīgie izglītības jomas pārstāvji!

2013./2014.gada Nordplus Junior projekts 'Creative Kids: Communication and Evaluation' ir veiksmīgi noslēdzies! Visas projektā iesaistītās pirmsskolas - Creakids (Latvija), Laringsverkstedet (Norvēģija) un Jensen (Zviedrija) - un to pārstāvošie skolotāji un viņu asistenti ir cītīgi darbojušies pieredzes un zināšanu apmaiņā, kā arī mēģinājuši savu pieredzi izklāstīt arī projekta taustāmajā rezultātā - Skolotāja Rokasgrāmatas nodaļās. Šajās nodaļās apskatām tādas tēmas kā komandas darbs grupā, veiksmīga sadarbība ar vecākiem, kā arī bērna izaugsmes novērtējums.

Esam iecerējuši šīs nodaļas kā ievadmateriālu jaunajiem skolotājiem un asistentiem, kā atgādinājumu skolotājiem par svarīgāko šajās tēmās, kā arī izziņas materiālu institūcijām, kas tieši nepiedalījās projektā.

Mēs iedrošinām visus interesentus un aktīvistus rast iespēju pašiem radīt projektus par sev un sabiedrībai interesējošām tēmām Nordplus ietvaros (http://www.nordplusonline.org/)!

Lai iepazītos ar Skolotāja Rokasgrāmatas nodaļām, lūdzam rakstīt mums uz info@creakids.lv.

Kopā mēs varam radīt harmonisku un attīstošu vidi mūsu bērniem!

Iedvesmu un motivāciju vēlot, Creakids

2013/2014. mācību gadā piedalāmies NordPlus finansētajā projektā Radošie bērni (Creative Kids: Communication and Evaluation). Projekta sadarbības partneri: Norvēģu pirmsskola Laringsverkstedet un Zviedru pirmsskola Jensen. Tēmas: Pozitīva sadarbība ar vecākiem. Grupas komandas darbs. Bērnu vērojumi.
Projekta laikā pedagogi un viņu palīgi katru no tēmām iepazīst katrā valstī, projekta laikā veidosim kopīgu materiālu, lai gūto pieredzi un zināšanas varētu nodot citiem pedagogiem.

2012. gada vasarā tika apstiprināts NordPlus Junior 2012 projekts Creative Kids, kura ietvaros veiksmīgi sadarbojās pirmsskolu skolotāji un skolotāju asistenti no Latvijas, Norvēģijas un Lietuvas. Projektā Creative Kids tika apskatītas tādas tēmas ka pirmsskolas menedžments, Sirds programma, Dabas programma un 1-gadīgu bērnu aprūpe. Projekts pavēra plašas pieredzes apmaiņas iespējas, ļaujot vairāk kā 40 projekta dalībniekiem iepazīt pirmsskolu izglītības sistēmu ārvalstīs. Vērtīgākais ieguvums bija pavadītais laiks kopā darbojoties, ko nodrošināja vairāk kā tikai ciemošanās - bija iespējams izbaudīt patieso ikdienas ritmu, sadarbību starp skolotājiem un viņu asistentiem, kā arī starp pieaugušo un bērnu.

Katras valsts pārstāvjiem atgriežoties no vizītes, viss novērotais un uzzinātais tika stāstīts un rādīts kolēģiem. NordPlus projektā gūtie iespaidi atraisīja talantus, iedrošināja darboties, meklēt un ieviest inovācijas, izsvērt, kas ir vērtīgs un saglabājams, kas maināms vai uzlabojams mūsu ikdienas darba gaitās, stiprināja draudzības un sadarbības saites starp kolēģiem CreaKids, kā arī Laeringsverkstedet un Gintarelis.

menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram