top of page
MicrosoftTeams-image (379).png
Dibber_Clover Middle Green_4x.png
abc (1)_edited.png

Jauna produkta Digital Learning Assistant izstrāde ar centralizētu mācību vadības programmatūru, sistēmu

23.11.2022.

 • Projekta nosaukums – "Jauna produkta Digital Learning Assistant izstrāde ar centralizētu mācību vadības programmatūru, sistēmu".

 • Projekta īstenotājs – SIA "FIV", reģistrācijas numurs: 40103659926, juridiskā adrese: Ēvalda Valtera iela 46 - 97, Rīga, Latvijas Republika.

 •  Projekta partneris –  Dibber AS, reģistrācijas numurs: 998 831 067, juridiskā adrese: Aktivitetsvegen 2, 2069 Jessheim, Norvēģijas Karaliste.

 •  Projekta mērķis (mērķis) – Pētījuma projekta mērķis ir izstrādāt digitālo mācību palīgu ar centralizētu mācību satura pārvaldības programmatūru.

 •  Iesaistīšanās Projektā – Projekta ietvaros partneris palīdzēs definēt prasības mācību procesa īstenošanai, definēs prasības asistenta tehniskajai bāzei, definēs digitālā asistenta lietošanas vadlīnijas.

 •  Projekta kopējā summa – 199 245,00 EUR

Projekta īstenotājs un Projekta partneris sadarbojas projekta „Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programma „Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi”” īstenošanā. Līguma numurs starp Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un projekta īstenotāju ir Nr. NP-2022/7.

Atbalsta Norvēģija caur Norvēģijas grantiem
Kopīgs darbs zaļas, konkurētspējīgas un iekļaujošas Eiropas labā.

Development of a new product Digital Learning Assistant with centralised learning management software, systems

23.11.2022.

 • Name of the project – "Development of a new product Digital Learning Assistant with centralised learning management software, systems".

 •  Project Implementer – LTD "FIV", registration number: 40103659926, legal address: Ēvalda Valtera iela 46 - 97, Rīga, the Republic of Latvia.

 •  Project Partner – Dibber AS, registration number: 998 831 067, legal address: Aktivitetsvegen 2, 2069 Jessheim, the Kingdom of Norway.

 •  Purpose (aim) of the Project – The aim of the research project is to develop a digital learning assistant with centralised learning content management software.

 •  Involvement in the Project – Within the project, the partner will help to define the requirements for the implementation of the learning process, define the requirements for the technical base of the assistant, define the guidelines for the use of the digital assistant.

 • Total amount of the Project – 199 245,00 EUR

The Project Implementer and the Project Partner cooperate in the implementation of the project “Norwegian Financial Instrument 2014-2021 Period Program “Entrepreneurship Development, Innovation and Small and Medium-sized Enterprises””. Contract number between Investment and Development Agency of Latvia and Project Implementer is No. NP-2022/7.

Supported by Norway through the Norway Grants
Working together for a green, competitive and inclusive Europe

bottom of page