Sākas Digitālo mācību un metodisko materiālu aprobācija pirmsskolās

 28.10.2020.

 

Šobrīd ir pilnībā pabeigta visa pirmskolām paredzētā jaunā digitalizētā mācību satura izstrāde, bet līdz 2021. gada jūlijam pilotprojektu ietvaros notiks tā aprobēšana 4 Latvijas pirmsskolas izglītības iestādēs. Jaunais mācību saturs bērniem nodrošina aizraujošas rotaļas un radošu mācību procesu matemātikā, valodu apguvē, veselības mācības un fizisko aktivitāšu jomā. Līdz ar to no nākamā mācību gada – 2021. gada rudens – visām pirmskolām būs pieejama līdzvērtīga mācību un metodisko materiālu bāze, kas atbilst kompetenču izglītībai. Digitalizētās 9 mācību kopas ar 10 uzdevumiem katrai faktiski būs bērniem kā interesants piedzīvojums, kurā radošā veidā ir ietverta zināšanu un prasmju apgūšana, tajā skaitā pirmsskolas grupiņā izmantojot planšetdatoru un projektoru kā palīgrīku.

 

Pirmsskolas mācību materiālu  digitalizācijas projekta vadītāja, privātās pirmsskolas “CreaKids” vadītāja Daina Kājiņa atzīst, ka svarīgi ir iemācīt bērniem jēgpilnu attieksmi pret digitālajām ierīcēm, un viņa piekrīt projektā iesaistītajam ārzemju ekspertam, kurš norāda, ka digitālajām prasmēm vajadzētu iet roku rokā ar tradicionālajiem veidiem, kas ļauj bērniem pirmskolā izpausties, piemēram, dejošana un dziedāšana, zīmēšana, gleznošana, griešana, līmēšana utt.

 

“Mūsu izstrādātais mācību saturs arī vecākiem parādīs digitālo ierīču pielietošanu pavisam citādā, radošā veidā. Digitālas ierīces vienkārši “neaizņem” bērna laiku, bet liek darboties reālā vidē, radot jaunas lietas un digitālo ierīci piedāvā izmantot tikai kā instrumentu. Piemēram, man visvairāk patīk izstrādātie uzdevumi ar QR koda izmantošanu, kas tādā veidā bērniem atklāj “slepenus uzdevumus”, piemēram, orientēšanās sacensības savā pirmsskolā. Vai vēl viena aizraujoša lieta – radio ziņu gatavošana, kur sākumā bērni kopīgi no kartona uztaisa radio aparātu, digitālajā ierīce sagatavo radio ziņu saturu, pēc tam digitālo ierīci ievieto izgatavotā radio aparāta kartona maketā, un klausās paši savu “unikālo radio”. Šis piemērs ļoti uzskatāmi parāda, kā interesantā veidā bērniem radām interesi gan par darbošanos reālajā vidē, konstruēšanā, zīmēšanā, gan pēc tam satura veidošanā ar digitālo ierīci. Mums ir arī atsevišķi uzdevumi, lai testētu un salīdzinātu, cik labi bērni atšķir virtuālo realitāti no ikdienas, piemēram, pašu radīts laimes rats no kartona dabaszinātņu tēmas apguvei, un tāds pats, tikai jau gatavs, digitāli pieejams.”

 

Jaunais mācību saturs ir izstrādāts pirmsskolas bērniem vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem. Visi mācību materiāli ir izvietoti pirmsskolas izglītības iestādēm pieejamā interneta platformā. 4 pirmsskolas: Liepājas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde Sauleszaķis, Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde Kastanītis, Siguldas
pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde Pasaciņa un Allažu pamatskolas pirmsskolas grupas līdz 2021. gada jūlijam ik dienu izmantos šos materiālus mācību satura nodrošināšanā un sniegs novērtējumu un ieteikumus to pilnveidošanai. “Papildus tam, ka jaunā satura izstrādē jau bija iesaistītas 13 pirmsskolu pedagogi, oktobrī 
 

tika organizēti 4 projekta aprobācijas semināri, kuru laikā apkopotie ieteikumi, vērtējumi tiks ņemti vērā un mācību saturs tiks pilnveidots tā, lai no nākamā gada rudens visām pirmsskolām Latvijā būtu pieeja kvalitatīvi izstrādātam, līdzvērtīgam un aizraujošam mācību saturam, kas balstīts kompetenču izglītībā “Skola2030”.”

 

Mācību materiālu digitalizācija nozīmē ne tikai izstrādāt jaunu mācību saturu, bet katrai no jomām, piemēram, matemātikai ir izstrādāta digitālo mācību un metodisko līdzekļu kopu, kurā ietilpst uzdevumi, skolotāja darba uzdevumi u.tml.

 

“Projekta īstenošanas laikā esam arī pārliecinājušies par papildu ieguvumiem, ko jaunais mācību saturs nodrošina pirmsskolas pedagogiem. Piemēram, pirmsskolas pedagogiem tas ietaupīs gatavošanās laiku, paplašinās aktivitāšu klāstu un noteikti samazinās pirmsskolās izmantoto papīra apjomu. Tā pat arī esam pārliecinājušies, ka jaunais mācību saturs neprasa lielas investīcijas tehnoloģijās. Pilnībā pietiek ar 1 planšetdatoru pirmsskolas izglītības iestādes grupiņai un projektoru, lai bērnu radītais foto, video un audio saturs būtu gan izgatavojams, gan ērti parādāms visai grupiņai”, uzsver D.Kājiņa.

 

Projekts “Digitālo mācību un metodisko

līdzekļu izstrāde inovatīvu pirmsskolas izglītības programmu nodrošināšanai” (Nr. 8.3.1.2/19/A/014) tiek īstenots no 2019. gada decembra ar Eiropas Sociālā fonda finansējumu 70% apmērā, savukārt 30% pirmsskolas izglītības iestāde “CreaKids” iegulda no saviem finanšu līdzekļiem. Projekta mērķis ir izstrādāt digitālo mācību un metodisko līdzekļa kopas pirmsskolas valodu, matemātikas, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomās jaunā mācību satura ieviešanai jau no 2021. gada rudens.

Sagatavoja: D.Kājiņa


 

Digitalizēti jau 54 procenti no jaunā, pirmskolām paredzētā mācību satura

15.06.2020.

 

Šobrīd ir sagatavoti jau 54 procenti no pirmskolu jaunā digitalizētā mācību satura un attālināti norit aktīvākais darbs pie visām pirmsskolām paredzētā, apjomīgā projekta realizēšanas.

Covid-19 dēļ noteiktie tikšanās ierobežojumi projekta īstenošanu neaizkavēs – tā realizēšanā iesaistītās skolotājas attālinātā režīmā veiksmīgi turpina savas līdzšinējās radošās metodikas kopīgiem spēkiem pārveidot digitālos mācību materiālos. Līdz ar to no 2021. gada septembra visām pirmskolām būs pieejama līdzvērtīga mācību un metodisko materiālu bāze – digitalizētās mācību kopas, kas atbilst kompetenču izglītībai. Jau šī gada septembrī pirmajās četrās pirmsskolas izglītības iestādēs, pilotprojekta ietvaros, sāksies jauno, digitalizēto mācību materiālu izmantošana. Jaunais mācību saturs bērniem nodrošinās aizraujošas rotaļas un radošu mācību procesu matemātikā, valodu apguvē, veselības mācības un fizisko aktivitāšu jomā.

Pirmsskolas mācību materiālu  digitalizācijas projekta vadītāja, privātās pirmsskolas “CreaKids” vadītāja Daina Kājiņa atzīst, ka mācību materiālu digitalizācija nenozīmē, ka tos radošos risinājumus, ko šobrīd bērniem mācībās nodrošina tradicionālā veidā, piemēram, ar papīru un zīmuļiem, spēlēm, tiek mēģināts automātiski pielāgot digitālai videi. “Mēs radām absolūti jaunu saturu rotaļīgām mācībām klātienē, reālajā vidē. Ar mūsu jaunradīto, kompetencēs balstīto mācību saturu mēs kliedēsim vecāku bažas par “ekrāniem” un parādīsim jaunu pieeju, kā bērniem veidot veselīgu attieksmi pret viedierīcēm – lai viņi zinātu, kā pašam radīt interesantu pasauli realitātē, nevis sekot viedierīču saturam. Covid-19 ir būtiski mainījis darba apstākļus un šobrīd mēs, kopā attālināti strādājot, ikdienas pārliecināmies, cik svarīgs visām pirmskolām kvalitatīvu apmācību nodrošināšanā ir tieši digitālizētais mācību saturs un metodikas skolotājiem – pirmsskolas spēj ātrāk un vieglāk adaptēt mācību saturu atbilstoši bērnu skaitam attiecīgajā grupā, skolotāju aizvietošanai slimošanas vai atvaļinājumu laikā, uzdevumu nosūtīšanai to bērnu vecākiem, kas neapmeklē dārziņu, bet vēlas darboties attālināti.”

Mācību materiālu digitalizācija nozīmē ne tikai izstrādāt jaunu mācību saturu, bet katrai no jomām, piemēram, matemātikai izstrādāt digitālo mācību un metodisko līdzekļu kopu, kurā ietilpst uzdevumi, testi, skolotāja darba uzdevumi u.tml.

Pirmsskolā svarīgi daudz lielāku uzsvaru likt uz bezekrāna ierīcēm un rīkiem, tāpēc digitalizēto mācību līdzekļu un metodiku galvenais uzdevums ir iemācīt bērniem jēgpilnu attieksmi pret digitālajām ierīcēm. Tās mācību procesā ir tikai palīginstruments, kas bērniem matemātikā, valodu apguvē, veselības un fiziskās aktivitātes mācībās rada jaunu impulsu izpētīt lietas, pašiem radīt jaunas lietas, iemācīties jaunas prasmes. Īpaši svarīgi ir tas, ka  digitālie risinājumi būs veidoti tā, lai bērni paši varētu apgūto un savas prasmes novērtēt, kā to prasa kompetencēs balstītas izglītības pieeja “Skola2030”. Vēl viens projekta izaicinājums ir pārliecināties, lai skolotājas zinātu, kā pareizi izmantot tehnoloģijas un redzēs to kā jautru veidu rotaļu piepildītas mācīšanās pieredzes veidošanai bērniem. 

Arī pārējās digitālā satura veidotājas redz būtiskas priekšrocības gan bērniem, gan skolotājām. Pirmssskolas “CreaKids” skolotāja Kristīne Zvaigzne atzīst: “Uzdevumus digitalizējot, mēs noteikti nākotnē ietaupīsim laiku, lai sagatavotos darbam. Te ir arī atbilde uz jautājumu – kā skolotājai paspēt sagatavot visu nepieciešamo kompetenču izglītības saturu.  Būs pieejamas idejas un metodes, lai tās īstenotu atbilstoši bērnu vecumam.  Pirmsskolas “CreaKids” skolotāja Ketija Maculēviča uzsver: “Es redzu, ka varēsim ietaupīt arī papīru! Būs ērti pieejams rīks – grupas planšetdators, kas ir kā instruments, lai motivētu bērnus aktīvi darboties, domāt un novērtēt savu darbu.”

Digitalizētajā mācību saturā tehnoloģijas vienmēr ir savienotas ar citām aktivitātēm, piemēram, fiziskām aktivitātēm. Viens mācību metodes piemērs: “Dienas fotogrāfs” – tā ir aizraujoša aktivitāte, kur bērni var uzņemt bildes ar visu, par ko viņiem ir interese. Šī aktivitāte sniedz bērniem pieredzi, kā izmantot tehnoloģijas, lai komunicētu un sevi izpaustu dažādos veidos. Bērni papildus iegūst pieredzi sastrādājoties, kad bildes ir jāattīsta. Ļaujot bērniem šīs bildes prezentēt citiem, tiek izveidota iespēja bērnam stāstīt par sev interesējošām lietām un parādībām. 

Vēl piemēri: QR koda izmantošana fizisko nodarbību laikā, kur bērns saņem uzdevumu un to prezentē saviem draugiem. Cits uzdevums – ar digitālo ierīci nedēļas laikā var saskaitīt noieto attālumu mērķtiecīgi organizētos pārgājienos, bet pēc tam noietos kilometrus var saskaitīt un kartē pētīt, cik liels attālums tas ir.

Projekts “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde inovatīvu pirmsskolas izglītības programmu nodrošināšanai” (Nr. 8.3.1.2/19/A/014) tiks īstenots ar Eiropas Sociālā fonda finansējumu 70 procentu apmērā, savukārt 30 procentus “CreaKids” ieguldīs no saviem finanšu līdzekļiem. Projekta mērķis ir izstrādāt digitālo mācību un metodisko līdzekļa kopas pirmsskolas valodu, matemātikas, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomās jaunā mācību satura ieviešanai pirmsskolās.

Izstrādātos mācību līdzekļus pirms nodošanas visām Latvijā esošajām pirmsskolām lietošanā testēs un aprobēs četrās pirmsskolas izglītības iestādēs, kurās materiālus izmantos jau 2020./2021. mācību gadā, integrējot tos apgūstamajā mācību saturā, un tiks sniegta atgriezeniskā saite par tiem. Tiks pieaicināti arī ar zinātnisko darbību saistīti recenzenti, lai novērtētu materiālu atbilstību valsts izglītības standartā noteiktajiem mērķiem. Projektā iesaistīta Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Sauleszaķis”, Allažu pamatskolas pirmsskolas grupa, Siguldas pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa”, Madonas pirmsskolas izglītības iestāde “Kastanītis”. 

Projektu īsteno divus gadus – no 2019. gada decembra līdz 2021. gada novembrim.

Sagatavotājs: D.Kājiņa

 

Modernizēs mācību materiālus pirmsskolās

17.02.2020.

 

Ar mērķi izstrādāt digitālo mācību un metodisko līdzekļu kopas privātā pirmsskola “CreaKids” uzsākusi projektu “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde inovatīvu pirmsskolas izglītības programmu nodrošināšanai”. Plānots izveidot mācību līdzekļus valodu, matemātikas, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomās, lai atvieglotu, kā arī modernizētu pirmsskolu pedagogu sagatavošanās darbu nodarbībām.

Pasaulē notiek arvien straujāka izglītības vides digitalizācija un mācību procesā tiek izmantoti dažādi digitālie mācību līdzekļi, mācību tehniskie līdzekļi, informācijas tehnoloģijas, sociālie tīkli, mācīšanās platformas. Jaunie izglītības principi ienāk arī pirmsskolās, taču pētījumi rāda, ka digitālie mācību līdzekļi nav pietiekamā apjomā un gana daudzveidīgi.

2018. gadā Latvijā veikts pētījums “Datu apkopojums un ārvalstu un Latvijas pieredzes analīze par digitālo mācību līdzekļu pieejamību un izmantošanu vispārējās izglītības mācību satura nodrošināšanai”* liecina, ka pirmsskolas līmenī digitālie mācību līdzekļi tiek izmantoti epizodiski, jo digitālā kompetence līdz šim nav bijusi ietverta apgūstamo kompetenču skaitā. Pirmsskolu pedagogi tos izmanto, ja viņiem ir nodrošināta informācija par šādu mācību līdzekļu pieejamību un pirmsskolās ir tehniski iespējams šādus mācību līdzekļus lietot. Tāpat dominē uzskats, ka bērniem pirmsskolā nav nepieciešams apgūt prasmes, lai darbotos ar digitālām tehnoloģijām, kas arī varētu būt viens no iemesliem, kāpēc tās netiek izmantotas. Pētījumā arī secināts, ka Latvijā nav izstrādāti un pieejami digitālie mācību līdzekļi pirmsskolas vecuma bērniem visu jomu apguvei. “Analizējot citu valstu pieredzi, secinām, ka ir valstis, kurās jau izstrādātas vērienīgas un visaptverošas programmas. Šādu valstu vidū minamas Somija, Igaunija un Dānija,” stāsta projekta idejas autore un īstenotāja, privātās pirmsskolas vadītāja Daina Kājiņa. “Šīs valstis katram jaunam digitālo mācību līdzekļu izstrādātājam un ieviesējam uzsver, ka, neraugoties uz satura nesēja izmaiņām, joprojām svarīgs ir saturs un digitālo mācību līdzekļu pakāpeniska ieviešana bērna mācību procesā – jo jaunāks bērns, jo mazāk tiešas saskarsmes ar digitāliem risinājumiem. Tāpat neatsverama ir savstarpējā komunikācija “aci pret aci” un kustības, kas nepieciešamas ikviena bērna pilnvērtīgai attīstībai.” Kā būtiska digitālo mācību līdzekļu izmantošanā tiek uzsvērta nepieciešamība izglītot pedagogus, parādot tehnoloģiju daudzveidīgās iespējas, lai viņi pēc tam spētu bērniem iemācīt digitālo mācību līdzekļu jēgpilnu un drošu izmantošanu jau no mazām dienām. 

Projekts “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde inovatīvu pirmsskolas izglītības programmu nodrošināšanai” (Nr. 8.3.1.2/19/A/014) tiks īstenots ar Eiropas Sociālā fonda finansējumu 70 procentu apmērā, savukārt 30 procentus “CreaKids” ieguldīs no saviem finanšu līdzekļiem. Projekta mērķis ir izstrādāt digitālo mācību un metodisko līdzekļa kopas pirmsskolas valodu, matemātikas, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomās jaunā mācību satura ieviešanai pirmsskolās. Izstrādātos mācību līdzekļus pirms nodošanas visām Latvijā esošajām pirmsskolām lietošanā testēs un aprobēs četrās pirmsskolas izglītības iestādēs, kurās materiālus izmantos jau 2020./2021. mācību gadā, integrējot tos apgūstamajā mācību saturā, un tiks sniegta atgriezeniskā saite par tiem. Tiks pieaicināti arī ar zinātnisko darbību saistīti recenzenti, lai novērtētu materiālu atbilstību valsts izglītības standartā noteiktajiem mērķiem. Projektā iesaistīta Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Sauleszaķis”, Allažu pamatskolas pirmsskolas grupa, Siguldas pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa”, Madonas pirmsskolas izglītības iestāde “Kastanītis”. 

Projektu īstenots divus gadus – no 2019. gada decembra līdz 2021. gada novembrim. 

https://www.izm.gov.lv/images/statistika/petijumi/Datu-apkopojums-un-rvalstu-un-Latvijas-pieredzes-amalze-par-DML_2018.pdf