top of page
MicrosoftTeams-image (376).png
Dibber_Clover Middle Green_4x.png

Ir noslēdzies projekts, kurā izstrādāti digitālie mācību un metodiskie līdzekļi pirmsskolām

Modernizēs mācību materiālus pirmsskolās

09.12.2021.

Privātā pirmsskola CreaKids 2019.gada decembrī uzsāka ESF projektu “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde inovatīvu pirmsskolas izglītības programmu nodrošināšanai” (Vienošanās Nr.8.3.1.2/19/A/014). Projekta mērķis bija izstrādāt digitālo mācību un metodisko līdzekļu kopas visām pirmsskolas vecuma grupām 3 jomās - Valoda, Matemātika, Veselības un fiziskās aktivitātes.

Projekts norisinājās divus gadus līdz 2021.gada novembrim, un šajā laikā notika gan satura izstrāde, gan aprobācija četrās Latvijas pirmsskolās – Liepājas PII Sauleszaķis, Allažu pamatskolas pirmsskolas grupās, Siguldas PII Pasaciņa un Madonas PII Kastanītis. Aprobācijas pirmsskolu skolotāji 2020./2021.mācību gadā ikdienas darbā izmantoja jaunos digitālos mācību un metodiskos līdzekļus un sniedza atgriezenisko saiti par to lietojamību un atbilstību pirmsskolas izglītības vadlīnijām.

Noslēdzoties projektam, tā mērķis ir sasniegts – ir ir izstrādāti 9 digitālie mācību un metodiskie līdzekļi (Valoda 1.posmam, 2.posmam un 3.posmam, Matemātika 1.posmam, 2.posmam un 3.posmam, Veselība un fiziskās aktivitātes 1.posmam, 2.posmam un 3.posmam) un vairāk kā 130 satura uzdevumu kopas.

Izstrādātie digitālie mācību un metodiskie līdzekļi atvieglos un modernizēs pirmsskolu pedagogu sagatavošanās darbu nodarbībām, paplašinās aktivitāšu klāstu pirmsskolās un nodrošinās pirmsskolas ar augstas kvalitātes un mūsdienīgu saturu.

Šobrīd projekta ievaros izstrādātie digitālie mācību un metodiskie līdzekļi un satura uzdevumi ir pieejami mājaslapā www.happykids.lv sadaļā Par HappyKids.

Atsauksmes no aprobācijas pirmsskolu skolotājiem:

“HappyKids platformā ievietotie digitālie mācību līdzekļi pedagogiem sniedz vairākas priekšrocības:

 • ir inovatīvi, mūsdienīgi,

 • pielāgoti šī brīža dažādām dzīves situācijām,

 • pedagogiem atvieglo gatavošanos nodarbībām,

 • sasaistīti ar pirmsskolas vadlīnijām un programmu,

 • bērniem saistoši un viegli uztverami.”

Siguldas PII Pasaciņa:

 • “Ar Happykids platformu ir iepazinušies visi mūsu pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi. Lielākā daļa pedagogu šo platformu izmanto ikdienā kā ideju vācelīti, lai gūtu jaunas idejas un ar tām padalītos arī ar vecākiem. Mūsu izglītības iestādei, iesaistoties projekta aprobācijā, bija liels izaicinājums. Projekta laikā skolotājas saprata, cik liels atbalsts mācību procesā ir izstrādātie metodiskie materiāli, ar kuru palīdzību

 • bērni apgūst zināšanas, izmantojot digitālās tehnoloģijas. Skolotājas atzina, ka izmantojot digitālās tehnoloģijas, bērnus ieinteresēt un noturēt viņu uzmanību nodarbībās ir daudz vieglāk. Skolotājas projekta laikā guva lielāku izpratni par digitālo tehnoloģiju lietošanu un to izmantošanas iespējām. Projekta laikā tika iesaistīti arī bērnu vecāki, kuri ar saviem bērniem varēja darboties mājās, izmantojot piedāvātos

 • materiālus. Interese par IT tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā iestādē ir arvien lielāka.”

Liepājas PII Sauleszaķis:

 • “2020.gada 28.janvārī tika noslēgts sadarbības līgums starp sadarbības partneriem Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Domiņš” un Liepājas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādi “Sauleszaķis” kopīga projekta īstenošanai “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde inovatīvu pirmsskolas izglītības programmu nodrošināšanai”. Pirmsskolas izglītības iestādes “Sauleszaķis” pieci pedagogi, laika posmā no 2020.gada septembra līdz 2021. gada maijam, aprobēja 9 digitālo mācību un metodisko līdzekļu kopas: Valodu, Matemātikas, Veselības un

 • fiziskās aktivitātes mācību jomās. Iesaistītās mērķgrupas, pirmsskolas izglītības iestādes “Sauleszaķis” izglītojamie, visās izglītības pakāpēs - sākot no 1,5 gadu vecuma līdz 6 gadiem, aktīvi un ar interesi darbojās ar digitālajiem mācību līdzekļiem projekta ietvaros. Piedāvātie digitālie mācību un metodiskie materiāli veicināja pedagogus plānot un organizēt citādāku mācību procesu, kas mācību programmu ļāva īstenot interesantāku, aizraujošāku un  vieglāk uztveramu. Mācību procesa organizēšanai tika izmantoti projektā piedāvātie metodiskie līdzekļi un digitālās iekārtas (planšete un projektors) nodarbību organizēšanai gan telpās, gan āra apstākļos - organizējot pastaigas vai pētnieciskus darbus, gan īstenojot dažādus projektus – izzinot profesijas, procesus dabā u.c., gan pēcpusdienas cēlienā - izglītojamiem patstāvīgi izzinot sev aktuālu un interesējošu tēmu.Projektam noslēdzoties, droši varam atzīmēt, ka piedāvātie digitālie mācību un metodiskie līdzekļi, atbilstoši papildina jaunā mācību satura ieviešanu pirmsskolā, nodrošinot vecumposmu caurviju prasmes, vērtības un tikumus, kā arī mācību jomas specifikai atbilstošas mācību jomas prasmes, kas saistītas ar reālo dzīvi un pieredzi, vērstas uz izglītojamā iesaisti sev personiski svarīgu lēmumu pieņemšanā. Piedāvātie digitālie mācību līdzekļi izglītojamiem ir saistoši, viegli lasāmi, saprotami ar iespēju mācīties iedziļinoties.

 • Paldies projekta vadītājai Dainai Kājiņai par iespēju piedalīties minētajā projektā un sniegt savu artavu pirmsskolas izglītības programmas daudzveidošanā.”

 

          Sagatavotājs: D.Kājiņa

lejupielade.png

Pirmsskolām paredzētie digitalizētie mācību un metodiskie materiāli būs pieejami gada nogalē

27.08.2021.

Šobrīd ir pilnībā pabeigta visa pirmsskolām paredzētā jaunā digitalizētā mācību satura izstrāde un arī aprobēšana 4 Latvijas pirmsskolas izglītības iestādēs, līdz ar to materiāls būs pieejams pirmsskolās no šī gada beigām. Jaunais mācību saturs bērniem nodrošina aizraujošas rotaļas un radošu mācību procesu matemātikā, valodu apguvē, veselības mācības un fizisko aktivitāšu jomā, kas atbilst kompetenču  izglītībai. Pirmsskolas, kuras vēlēsies mācību procesā ietvert digitalizētos mācību materiālus, varēs pieteikties to iegādei tuvāko mēnešu laikā, bet projekta nākamais solis ir mācību materiālu tulkošana angļu valodā, lai tos izplatītu arī citās ES valstīs.

Digitalizētās 9 mācību kopas ar 10 uzdevumiem katrai faktiski būs bērniem kā interesants piedzīvojums, kurā radošā veidā ir ietverta zināšanu un prasmju apgūšana, tajā skaitā pirmsskolas grupiņā izmantojot planšetdatoru un projektoru kā palīgrīku. Aprobācijas periods parādīja, ka bērniem ir ļoti interesanti mācīties, savukārt skolotāji ietaupa laiku, ko būtu nepieciešams veltīt mācību materiālu sagatavošanai par attiecīgo tēmu. Turklāt digitālie mācību materiāli pierāda savu lietderību gan Covid-19 ierobežojumu situācijās, gan bērnam ilgstoši slimojot, jo skolotājs var aizsūtīt mācību uzdevumus bērnu vecākiem, lai tie tiktu izpildīti mājās.

Pirmsskolas mācību materiālu digitalizācijas projekta vadītāja, privātās pirmsskolas “CreaKids” vadītāja Daina Kājiņa uzsver, ka digitālie mācību materiāli ne vien paplašinās aktivitāšu klāstu pirmsskolās, bet arī palīdzēs nodrošināt pirmsskolas ar augstas kvalitātes un mūsdienīgu saturu. Jaunais mācību saturs neprasa lielas investīcijas tehnoloģijās. Pilnībā pietiek ar vienu planšetdatoru pirmsskolas izglītības iestādes grupiņai un projektoru, lai bērnu radītais foto, video un audio saturs būtu gan izgatavojams, gan ērti parādāms visai grupiņai, iemācot bērniem absolūti citu attieksmi pret viedierīcēm.

 

“Lai arī mācību materiāli jau ir pabeigti, šobrīd strādājam pie vienkāršākā un ērtākā modeļa, kā pirmsskolas varēs pieteikties digitalizēto mācību materiālu izmantošanai, kā saņems atbildes uz jautājumiem, kas rodas mācību līdzekļu izmantošanas procesā. Pietiekšanās digitalizēto mācību materiālu izmantošanai tiks izziņota atsevišķi. Nākamais solis šī projekta attīstīšanā būs mācību materiālu sagatavošana angļu valodā, lai izplatītu pirmsskolām citās ES valstīs. Izstrādāto saturu kā interesantu un lietderīgu novērtēja izglītības eksperte no Norvēģijas, kas piedalījās mācību materiālu aprobācijā, līdz ar to ir pamats domāt par digitalizēto mācību līdzekļu eksporta iespējām,” atzīst D. Kājiņa.

Projekts “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde inovatīvu pirmsskolas izglītības programmu nodrošināšanai” (Nr. 8.3.1.2/19/A/014) tiek īstenots no 2019. gada decembra ar Eiropas Sociālā fonda finansējumu 70% apmērā, savukārt 30% pirmsskolas izglītības iestāde “CreaKids” iegulda no saviem finanšu līdzekļiem. Projekta mērķis ir izstrādāt digitālo mācību un metodisko līdzekļu kopas pirmsskolai valodu, matemātikas, veselības un fizisko aktivitāšu mācību jomā jaunā mācību satura ieviešanai jau no 2021. gada rudens.

Papildu informācija:
Daina Kājiņa,

projekta vadītāja
Mob. tālr.: 29102425

unnamed (1).png

Pirmsskolas pedagoģe: “Bērniem ir jāredz citas iespējas, kā izmantot digitālos materiālus”

18.01.2021.

 • Pastāsti mazliet par sevi. Kāda ir Tava pieredze, strādājot ar bērniem?
  “CreaKids’’ sāku strādāt no 2012. gada janvāra kā palīgs, ar domu, ka pastrādāšu tikai nedaudz. Tad pagāja pāris gadi, biju pabeigusi Rīgas Tehnisko koledžu, bet sapratu, ka tomēr darbs ar bērniem ir mans aicinājums. Kļūt par pedagogu mani motivēja ‘’CreaKids’’ vadītāja Daina. Teica, ka vajag, noteikti vajag! Mana pirmā reakcija bija: ‘’Nu, nē, es? Es nebūšu pedagogs!’’ Pagāja vēl kāds laiciņš, es aizgāju pie Dainas un teicu: ‘’Zini, ko es izdarīju? Iestājos RPIVA (Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija).’’ Par pedagogu sāku strādāt aptuveni 2014. vai 2015. gadā. Sāku strādāt mazajā grupiņā. Un tagad jau esmu izaudzinājusi veselu grupu! Šī sanāk mana trešā, bet pirmā grupiņa, kurus varēšu palaist uz skolu!
 • Par ko ir DMML projekts?
  DMML ir digitālie mācību materiāli un līdzekļi gan pedagogiem, gan bērniem, kas atvieglo ikdienas darbu tieši pedagogiem, un tie vairāk motivē bērnus darboties. Bērni ir ļoti ieinteresēti un viņi prasa vēl un vēl. Viņus tas ļoti ieinteresē, kaut arī tā digitālo mācību līdzekļu izmantošana ir ļoti neliela. Nav tā, ka mēs viņiem liekam spēlēt spēlītes, taču viņi redz citas iespējas, kā izmantotos digitālos materiālus.
 • Kāda bija tava loma šī projekta veidošanā?
  Es biju viena no tām, kas izstrādāja materiālus un izdomāja uzdevumus bērniem. Sākumā gan bija tāds liels apjukums, kā to darīt, taču, kad sāku veidot uzdevumus, sapratu, ka tas ir kaut kas foršs un noderīgs. Protams, visvairāk noderīgs tas būs bērniem.
 • Pastāsti par vienu no uzdevumiem, kuru tu veidoji?
  Viens no maniem uzdevumi ir ‘’matemātiskie ritmi’’, kur bērniem vai pedagogiem, iegriežot “ratu”, parādās konkrēts ritms, kā bērniem ir jānostājas, izmantojot savu ķermeni. Piemēram, puisis, meitene, puisis, meitene – tas ir vieglākais līmenis. Sarežģītāks ir uzdevums, kad vienam bērnam jāstāv kā stabam (rokas un kājas taisni), otram ir jāstāv zvaigznītes pozīcijā, un tā pamīšus. Pēdējais sarežģītības līmenis ir, kad trīs bērniem ir katram sava pozīcija un katrs ritms atkārtojas.
 • Vai visiem uzdevumiem ir trīs dažādi līmeņi?
  Nē, visiem nav. Ir uzdevumi, kuriem ir tikai pirmā pakāpe, ir citi, kuriem ir otrā pakāpe. Pārsvarā dominē uzdevumi, kurus var pielāgot gan otrās, gan trešās vecumgrupas pakāpei.
 • Kā ir paredzēts izmantot DMML
  To var pielietot jebkurā brīdī, var skatīties pēc situācijas un improvizēt. To mierīgi var izmantot rīta aplītī kā rutīnas vingrinājumu, ko mēs arī esam jau izmēģinājuši. Manai grupiņai ļoti patīk spēle ‘’orķestris’’, kur bērniem iedala katram savu instrumentu, kurš viņiem jāattēlo brīdi, kad tiek atskaņots. Piemēram, atskaņojot klavieres un flautu, bērniem, kuriem tika iedalīti šie instrumenti, jāatveido to spēlēšana. Tāpat arī mēs izmēģinājām temperatūras mērīšanu ar emocijām. Šīs aktivitātes laikā, uzspiežot uz emocijas, bērniem jāatzīmē, kā viņi tajā brīdī jūtas. Un, manuprāt, jau vecākās grupiņas bērni spēj noteikti savas emocijas, un lielākais pluss ir tas, ka viņi jau paskaidro, kāpēc tā emocija ir izvēlēta. Piemēram, bērns ir bēdīgs nevis tāpēc, ka viņam gribas būt bēdīgam, bet viņš no rīta sastrīdējās ar mammu, tāpēc viņš jūtas noskumis. Mēs arī pārrunājam, ko mēs varētu izdarīt, lai viņa diena būtu priecīgāka. Taču pagaidām Ziemassvētku steigā nav sanācis vēl daudz ko izmēģināt. Domāju, ka iestājoties janvārim, kad būs nedaudz mierīgāks laiks arī bērnudārzā, izmēģināsim visu kaut ko citu. Visu jauno, ko bērniem piedāvā, viņi dara ar lielu interesi un aizrautību!
 • Reizēm vecāki uzskata, ka tehnoloģijas bērniem, īpaši bērnudārza vecumā, nav nepieciešamas. Ko tu par to domā?
  Jā, mans viedoklis ir diezgan līdzīgs, bet šo tehnoloģiju izmantošana ir nedaudz citādāka. Nav tā, ka mēs paņemam planšeti, piesēdinām bērnu pie tās un liekam viņam skatīties multfilmu vai spēlēt spēlītes. Mēs tehnoloģijas izmantojam tikai nelielā daudzumā kā palīglīdzekli, parādot bērnam, ka ir citādāka iespēja, kā to izmantot.
 • Kā, tavuprāt, tas uzlabos mācību procesu?
  Manuprāt, tas atvieglos pedagogu darbu, jo tas neprasīs tik daudz laika sagatavoties, piemēram, tam pašam laimes ratam, ņemot vērā, ka tas jau ir planšetē, nav jāveido šabloni, jāgriež, jālīmē. Ja tas būtu jāsagatavo pašam, tas būtu ļoti laikietilpīgi. Vajadzētu daudz papīru izmantot, citus materiāli. Šādā veidā mēs varam nedaudz saudzēt arī dabu.
 • Vai pagaidām šobrīd vēl bērnudārzos šos līdzekļus tikai izmēģina?
  Jā, tagad šie līdzekļi ir tikai izmēģinājuma līmenī, aprobācijā. Ir konkrēti bērnudārzi, kuriem ir iespēja izmēģināt, viņiem ir jāraksta atsauksmes par to, kas ir labi, ko vajadzētu uzlabot. Iespēju robežās tas viss arī tiks izlabots un uzlabots.
 • Vai DMML būs pieejami tikai bērnudārzos?
  Nākotnē šie mācību līdzekļi būs pieejami arī vecākiem. Ir arī plānots, ja pēkšņi Covid-19 dēļ nebūs iespējams nākt uz bērnudārzu, mācību process būs attālināti, izmantojot DMML, lai vecākiem būtu iespējas darboties arī ar bērniem mājās.
 • Ko Tu varētu novēlēt saviem kolēģiem, kuri nākotnē savā darba procesā plāno izmantot DMML?
  Es novēlu viņiem noteikti nebaidīties un izmēģināt pēc iespējas vairāk. Saprast, kas ir tas, kas bērnus visvairāk saista, kā arī sekot līdzi mūsdienu tehnoloģijām. Lai arī bērniem ir šīs iespējas un lai ir tā, ka,aizejot uz skolu, viņiem ir kaut kāds priekšstats. Man šķiet, ka mūsdienās ir grūti iztikt un izbēgt no tā. Ir jāparāda arī citi veidi, kā izmantot tehnoloģijas, ka to var darīt kopā gan ar pedagogiem, gan ar vecākiem, un ka tas ir arī aizraujoši. Galvenais – nebaidīties no jaunā un būt radošiem!
 • How do I add a new question & answer?
  To add a new FAQ follow these steps: 1. Manage FAQs from your site dashboard or in the Editor 2. Add a new question & answer 3. Assign your FAQ to a category 4. Save and publish. You can always come back and edit your FAQs.
 • How do I edit or remove the 'Frequently Asked Questions' title?
  You can edit the title from the FAQ 'Settings' tab in the Editor. To remove the title from your mobile app go to the 'Site & App' tab in your Owner's app and customize.

No tehnoloģijām mūsdienās ir grūti aizbēgt, līdz ar to bērniem ir svarīgi parādīt, kā tās izmantot citādāk, ne tikai skatoties multiplikācijas filmas un spēlējot spēlītes. Tas ir viens no iemesliem projekta DMML (digitālo mācību materiālu un līdzekļu) izstrādei. Pirmsskolas izglītības ‘’CreaKids’’ skolotāja Santa Peipiņa dalās ar savu pieredzi materiālu izstrādē un izmantošanā.

MicrosoftTeams-image (420).png

Raksts sagatavots projekta “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde inovatīvu pirmsskolas izglītības programmu nodrošināšanai” (Nr. 8.3.1.2/19/A/014), kas tiek īstenots no 2019. gada decembra ar Eiropas Sociālā fonda finansējumu 70% apmērā, savukārt 30% pirmsskolas izglītības iestāde “CreaKids” iegulda no saviem finanšu līdzekļiem. Projekta mērķis ir izstrādāt digitālo mācību un metodisko līdzekļa kopas pirmsskolas valodu, matemātikas, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomās jaunā mācību satura ieviešanai jau no 2021. gada rudens.

Sagatavoja: D.Kājiņa

Digitālā pratība bērnudārzniekam. Tā nav Youtube skatīšanās!

18.12.2020.

Dibber_Clover Soft Green _4x (1).png
Dibber_Heart Soft Green_4x.png
Dibber_Square Soft Green_4x (1).png

“Jāpieliek punkts tai idejai, ka vecāki iedod bērnam telefonu, viņš tur kaut ko baksta un visi domā, ka bērns attīsta savas digitālās prasmes!” tiešs ir trīs bērnu tēvs Pāvils Jurjāns, IT jomas speciālists. Pie tam – viņš ne tikai kritizē konkrētu veidu, kā bērni darbojas ar ierīcēm – viņš vietā dod konkrētus ieteikumus, kā jēgpilni atīstīt digitālās prasmes bērnudārza vecuma bērniem.

 

Pāvils, kas savulaik pats izstrādājis vietni www.manaspēļukaste.lv, nu audzina trīs bērnus: 17, 15 un 2,5 gadus vecus. Viņš ir izstrādājis reālus ieteikumus, kā vecāki saviem bērniem var palīdzēt attīstīt digitālās prasmes. Lai arī šis jēdziens “digitālā pratība” ir dzirdēts ļoti bieži, uzdot jautājumu, kas tad tas īsti ir, var būt kā tāds nepieklājīgs jautājums, jo visi taču par to runā! Kā atzīst Pāvils, tas nemaz nav tik viegli atbildams jautājums.

“Mans novērojums ir, ka ierīce bieži vien tiek iedota bērnam, lai viņš būtu mierīgs. Tas ir nopietns grēks, jo mācīšanās notiek tad, kad bērns redz motivāciju. Ierīces ir labs solis uz lielisku saturu, taču mēs bieži vien to reducējam uz ļoti vienkāršotu pieeju. Ļoti svarīgi, runājot par digitālo pratību ir, lai nav tā, ka bērna laiks ar tehnoloģijām ir tikai dziesmiņas vai multfilmas noskatīšanās vai pirksta bakstīšana ekrānā – šādām darbībām nav nepieciešamas īpašas prasmes un tās arī neattīsta īpašas prasmes,” stāsta Pāvils.

Kas ir digitālā pratība?

“Manuprāt, nereti tiek jaukts, kas tad varētu būt digitālās pratība. Youtube skatīšanās nav digitālā pratība! Youtube ir rīks, kas konstruēts ar mērķi noturēt apmeklētāja uzmanību, lai nodrošinātu pēc iespējas ilgāku vietnes apmeklējumu.  Arī spēlītes spēlēšana, kur ar pirkstu kaut kas ir jāiebaksta, nebūs īsti digitālā pratība – bērns tikpat labi var bakstīt ar pirkstu smiltīs un tas būs neskaitāmi bagātīgāks piedzīvojums. Vilkt pirkstu pa planšetes ekrānu – tur nav nekā digitāla! Taču digitālā pratība ir komplicētas darbības un pieaugušajiem ar to varētu apzīmēt konkrētas prasmes – programmēšana, mūzikas veidošana, foto apstrāde, dizaina veidošana, teksta apstrāde. Tās ir konkrētas prasmes. Bet bērniem par digitālo pratību liecina pamata tehniskās iemaņas darbā ar ierīcēm (un ne tieši ar viedierīcēm!). Bērniem noteikti būs grūtāk definēt konkrētas prasmes, taču te iekļausies arī rituāli kā viena no digitālajām pratībām – piemēram, apzināties un pieņemt to, ka ierīču lietošanai ir kaut kāds režīms arī ir daļa no digitālās pratības. Piemēram, bērniem apzināties, ka dators netiek lietots vakarā, arī ir daļa no digitālās pratības.


Lai bērniem digitālo prasmju apgūšana būtu efektīva:
• bērnam tas ir kā piedzīvojums;
• ir definēts skaidrs mērķis;
• bērnam ir pietiekama motivācija.

1

Rokas un ekrāna koordinācija

Kā viena no pirmajām prasmēm, ko bērns varētu apgūt darbā ar datoru, kas nereti jau mājās arī kļūst kā retums, ir darbs ar peli. “Tā ir ļoti komplicēta lieta! Kustinot roku un pirkstus, kustība notiek uz ekrāna. Esmu novērojis, ka tā reizēm bērnam ir kā cīņa, taču svarīgi nemēģināt bērniem šo cīņu atvieglot. Uzvara bērnam jāsasniedz pašam!” iedrošina Pāvils. Viņš norāda, ka darbs ar peli ir pietiekami komplicēts, taču bakstīt planšeti ar pirkstu – tas neprasa nekādas īpašas prasmes un tas arī neattīsta nekādas īpašas prasmes. Digitālā pratība nav iebakstīt ar pirkstu vajadzīgajā vietā – bērns to ir apguvis jau līdz tam.

4 radoši veidi, kā var attīstīt bērna digitālās prasmes

Svarīgi!

Ieviešot digitālo prasmju ieviešanu pirmsskolās, ārkārtīgi svarīgi ir kritiski novērot un izvērtēt atgriezenisko saiti – kā izdodas šādas nodarbības, vai tās izdodas. Jebkurā jaunā projektā ir nepieciešama rezultātu izvērtēšana un atgriezeniskā saite. Tāpat, domājot par bērna digitālajām prasmē, jāatceras, ka bērnam ir arī organisms, ķermenis, kuram ir jānodrošina pietiekama motorā attīstība. “Tas , ka bērniem ir jāskraida un jādarbojas ar rokām, nav atcelts. Mums ir jāiegulda enerģija, lai tiktu attīstīta arī bērnu motorā attīstība un noteikti nevajag pretstatīt - digitālo pratību un motoro attīstību,” atgādina Pāvils. Tomēr vecākiem ir arī jāizvērtē, kuras praktiskās darbības ir vērts aizvietot ar digitālajām: “Manuprāt, vakara pasaciņa tradicionālajā veidā ir daudzkārt bagātīgāks piedzīvojums nekā pasaciņa, kas ir deleģēta ekrānam. Ja pasaciņu stāsta ekrāns, bērns ir absolūti pasīvs, iespējams, neveselīgā pozā, iespējams, ka bērnam gribēsies vēl, bet tad viņam ir satraukums un – bērnam vēl tiek noņemts laiks kopā ar vecāku,” atzīmē Pāvils.

Vai mācību aplikācijas veicina mācīšanos?


Tomēr nereti vecāki izmanto dažādas izglītojošas aplikācijas, kā mācīt bērniem, piemēram, krāsas, skaitļus, burtus. Kā norāda Pāvils – tas vairs nebūs tik daudz digitālo prasmju, bet gan izglītības jautājums. “Pieņemot, ka bērns jau ir apguvis atsevišķas digitālās prasmes un pamata lietotāja interfeisa lietas, viņš jau sāk baudīt saturu. Runājot par izglītības saturu, piemēram, matemātiku, bērnam vispirms būtu jādod iespēja saskaitīt reālus ābolus un tikai vēlāk virzīties uz abstraktu priekšmetu saskaitīšanu. Tā var rasties mānīgs priekšstats tam, ka bērns kaut ko ir iemācījies. Bērns var būt ideāls atbildētājs uz jautājumiem. Piemēram, 2,5 gadus vecs bērns var iemācīties skaitīt līdz 10 kā pantiņu, taču tas neko neliecina par viņa izpratni par to, ko šie vārdi nozīmē un ko tie ietver,” viedoklī dalās Pāvils. Taču viņš norāda arī atsevišķas prasmes, ko šāda darbošanās atsevišķās viedierīces aplikācijās varētu attīstīt – bērns zina, kā ieslēgt ierīci, iespējams, māk paroli, zina konceptu, ka zem bildītēm slēpjas aplikācijas un zina, kā tās palaist un prot lietot aplikācijas interfeisu.

Raksts sagatavots projekta “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde inovatīvu pirmsskolas izglītības programmu nodrošināšanai” (Nr. 8.3.1.2/19/A/014), kas tiek īstenots no 2019. gada decembra ar Eiropas Sociālā fonda finansējumu 70% apmērā, savukārt 30% pirmsskolas izglītības iestāde “CreaKids” iegulda no saviem finanšu līdzekļiem. Projekta mērķis ir izstrādāt digitālo mācību un metodisko līdzekļa kopas pirmsskolas valodu, matemātikas, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomās jaunā mācību satura ieviešanai jau no 2021. gada rudens.

Sagatavoja: D.Kājiņa

unnamed (1).png

Sākas Digitālo mācību un metodisko materiālu aprobācija pirmsskolās

 28.10.2020.

Šobrīd ir pilnībā pabeigta visa pirmskolām paredzētā jaunā digitalizētā mācību satura izstrāde, bet līdz 2021. gada jūlijam pilotprojektu ietvaros notiks tā aprobēšana 4 Latvijas pirmsskolas izglītības iestādēs. Jaunais mācību saturs bērniem nodrošina aizraujošas rotaļas un radošu mācību procesu matemātikā, valodu apguvē, veselības mācības un fizisko aktivitāšu jomā. Līdz ar to no nākamā mācību gada - 2021. gada rudens - visām pirmskolām būs pieejama līdzvērtīga mācību un metodisko materiālu bāze, kas atbilst kompetenču izglītībai. Digitalizētās 9 mācību kopas ar 10 uzdevumiem katrai faktiski būs bērniem kā interesants piedzīvojums, kurā radošā veidā ir ietverta zināšanu un prasmju apgūšana, tajā skaitā pirmsskolas grupiņā izmantojot planšetdatoru un projektoru kā palīgrīku.

Pirmsskolas mācību materiālu  digitalizācijas projekta vadītāja, privātās pirmsskolas “CreaKids” vadītāja Daina Kājiņa atzīst, ka svarīgi ir iemācīt bērniem jēgpilnu attieksmi pret digitālajām ierīcēm, un viņa piekrīt projektā iesaistītajam ārzemju ekspertam, kurš norāda, ka digitālajām prasmēm vajadzētu iet roku rokā ar tradicionālajiem veidiem, kas ļauj bērniem pirmskolā izpausties, piemēram, dejošana un dziedāšana, zīmēšana, gleznošana, griešana, līmēšana utt.

“Mūsu izstrādātais mācību saturs arī vecākiem parādīs digitālo ierīču pielietošanu pavisam citādā, radošā veidā. Digitālas ierīces vienkārši “neaizņem” bērna laiku, bet liek darboties reālā vidē, radot jaunas lietas un digitālo ierīci piedāvā izmantot tikai kā instrumentu. Piemēram, man visvairāk patīk izstrādātie uzdevumi ar QR koda izmantošanu, kas tādā veidā bērniem atklāj “slepenus uzdevumus”, piemēram, orientēšanās sacensības savā pirmsskolā. Vai vēl viena aizraujoša lieta – radio ziņu gatavošana, kur sākumā bērni kopīgi no kartona uztaisa radio aparātu, digitālajā ierīce sagatavo radio ziņu saturu, pēc tam digitālo ierīci ievieto izgatavotā radio aparāta kartona maketā, un klausās paši savu “unikālo radio”. Šis piemērs ļoti uzskatāmi parāda, kā interesantā veidā bērniem radām interesi gan par darbošanos reālajā vidē, konstruēšanā, zīmēšanā, gan pēc tam satura veidošanā ar digitālo ierīci. Mums ir arī atsevišķi uzdevumi, lai testētu un salīdzinātu, cik labi bērni atšķir virtuālo realitāti no ikdienas, piemēram, pašu radīts laimes rats no kartona dabaszinātņu tēmas apguvei, un tāds pats, tikai jau gatavs, digitāli pieejams.”

Jaunais mācību saturs ir izstrādāts pirmsskolas bērniem vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem. Visi mācību materiāli ir izvietoti pirmsskolas izglītības iestādēm pieejamā interneta platformā. 4 pirmsskolas: Liepājas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde Sauleszaķis, Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde Kastanītis, Siguldas
pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde Pasaciņa un Allažu pamatskolas pirmsskolas grupas līdz 2021. gada jūlijam ik dienu izmantos šos materiālus mācību satura nodrošināšanā un sniegs novērtējumu un ieteikumus to pilnveidošanai. “Papildus tam, ka jaunā satura izstrādē jau bija iesaistītas 13 pirmsskolu pedagogi, oktobrī  

tika organizēti 4 projekta aprobācijas semināri, kuru laikā apkopotie ieteikumi, vērtējumi tiks ņemti vērā un mācību saturs tiks pilnveidots tā, lai no nākamā gada rudens visām pirmsskolām Latvijā būtu pieeja kvalitatīvi izstrādātam, līdzvērtīgam un aizraujošam mācību saturam, kas balstīts kompetenču izglītībā “Skola2030”.”

Mācību materiālu digitalizācija nozīmē ne tikai izstrādāt jaunu mācību saturu, bet katrai no jomām, piemēram, matemātikai ir izstrādāta digitālo mācību un metodisko līdzekļu kopu, kurā ietilpst uzdevumi, skolotāja darba uzdevumi u.tml.

“Projekta īstenošanas laikā esam arī pārliecinājušies par papildu ieguvumiem, ko jaunais mācību saturs nodrošina pirmsskolas pedagogiem. Piemēram, pirmsskolas pedagogiem tas ietaupīs gatavošanās laiku, paplašinās aktivitāšu klāstu un noteikti samazinās pirmsskolās izmantoto papīra apjomu. Tā pat arī esam pārliecinājušies, ka jaunais mācību saturs neprasa lielas investīcijas tehnoloģijās. Pilnībā pietiek ar 1 planšetdatoru pirmsskolas izglītības iestādes grupiņai un projektoru, lai bērnu radītais foto, video un audio saturs būtu gan izgatavojams, gan ērti parādāms visai grupiņai”, uzsver D.Kājiņa.

Projekts “Digitālo mācību un metodisko

līdzekļu izstrāde inovatīvu pirmsskolas izglītības programmu nodrošināšanai” (Nr. 8.3.1.2/19/A/014) tiek īstenots no 2019. gada decembra ar Eiropas Sociālā fonda finansējumu 70% apmērā, savukārt 30% pirmsskolas izglītības iestāde “CreaKids” iegulda no saviem finanšu līdzekļiem. Projekta mērķis ir izstrādāt digitālo mācību un metodisko līdzekļa kopas pirmsskolas valodu, matemātikas, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomās jaunā mācību satura ieviešanai jau no 2021. gada rudens.

Sagatavoja: D.Kājiņa

unnamed (1).png

Digitalizēti jau 54 procenti no jaunā, pirmskolām paredzētā mācību satura

15.06.2020.

Šobrīd ir sagatavoti jau 54 procenti no pirmskolu jaunā digitalizētā mācību satura un attālināti norit aktīvākais darbs pie visām pirmsskolām paredzētā, apjomīgā projekta realizēšanas.

Covid-19 dēļ noteiktie tikšanās ierobežojumi projekta īstenošanu neaizkavēs – tā realizēšanā iesaistītās skolotājas attālinātā režīmā veiksmīgi turpina savas līdzšinējās radošās metodikas kopīgiem spēkiem pārveidot digitālos mācību materiālos. Līdz ar to no 2021. gada septembra visām pirmskolām būs pieejama līdzvērtīga mācību un metodisko materiālu bāze – digitalizētās mācību kopas, kas atbilst kompetenču izglītībai. Jau šī gada septembrī pirmajās četrās pirmsskolas izglītības iestādēs, pilotprojekta ietvaros, sāksies jauno, digitalizēto mācību materiālu izmantošana. Jaunais mācību saturs bērniem nodrošinās aizraujošas rotaļas un radošu mācību procesu matemātikā, valodu apguvē, veselības mācības un fizisko aktivitāšu jomā.

Pirmsskolas mācību materiālu  digitalizācijas projekta vadītāja, privātās pirmsskolas “CreaKids” vadītāja Daina Kājiņa atzīst, ka mācību materiālu digitalizācija nenozīmē, ka tos radošos risinājumus, ko šobrīd bērniem mācībās nodrošina tradicionālā veidā, piemēram, ar papīru un zīmuļiem, spēlēm, tiek mēģināts automātiski pielāgot digitālai videi. “Mēs radām absolūti jaunu saturu rotaļīgām mācībām klātienē, reālajā vidē. Ar mūsu jaunradīto, kompetencēs balstīto mācību saturu mēs kliedēsim vecāku bažas par “ekrāniem” un parādīsim jaunu pieeju, kā bērniem veidot veselīgu attieksmi pret viedierīcēm - lai viņi zinātu, kā pašam radīt interesantu pasauli realitātē, nevis sekot viedierīču saturam. Covid-19 ir būtiski mainījis darba apstākļus un šobrīd mēs, kopā attālināti strādājot, ikdienas pārliecināmies, cik svarīgs visām pirmskolām kvalitatīvu apmācību nodrošināšanā ir tieši digitālizētais mācību saturs un metodikas skolotājiem – pirmsskolas spēj ātrāk un vieglāk adaptēt mācību saturu atbilstoši bērnu skaitam attiecīgajā grupā, skolotāju aizvietošanai slimošanas vai atvaļinājumu laikā, uzdevumu nosūtīšanai to bērnu vecākiem, kas neapmeklē dārziņu, bet vēlas darboties attālināti.”

Mācību materiālu digitalizācija nozīmē ne tikai izstrādāt jaunu mācību saturu, bet katrai no jomām, piemēram, matemātikai izstrādāt digitālo mācību un metodisko līdzekļu kopu, kurā ietilpst uzdevumi, testi, skolotāja darba uzdevumi u.tml.

Pirmsskolā svarīgi daudz lielāku uzsvaru likt uz bezekrāna ierīcēm un rīkiem, tāpēc digitalizēto mācību līdzekļu un metodiku galvenais uzdevums ir iemācīt bērniem jēgpilnu attieksmi pret digitālajām ierīcēm. Tās mācību procesā ir tikai palīginstruments, kas bērniem matemātikā, valodu apguvē, veselības un fiziskās aktivitātes mācībās rada jaunu impulsu izpētīt lietas, pašiem radīt jaunas lietas, iemācīties jaunas prasmes. Īpaši svarīgi ir tas, ka  digitālie risinājumi būs veidoti tā, lai bērni paši varētu apgūto un savas prasmes novērtēt, kā to prasa kompetencēs balstītas izglītības pieeja “Skola2030”. Vēl viens projekta izaicinājums ir pārliecināties, lai skolotājas zinātu, kā pareizi izmantot tehnoloģijas un redzēs to kā jautru veidu rotaļu piepildītas mācīšanās pieredzes veidošanai bērniem.

Arī pārējās digitālā satura veidotājas redz būtiskas priekšrocības gan bērniem, gan skolotājām. Pirmssskolas “CreaKids” skolotāja Kristīne Zvaigzne atzīst: “Uzdevumus digitalizējot, mēs noteikti nākotnē ietaupīsim laiku, lai sagatavotos darbam. Te ir arī atbilde uz jautājumu – kā skolotājai paspēt sagatavot visu nepieciešamo kompetenču izglītības saturu.  Būs pieejamas idejas un metodes, lai tās īstenotu atbilstoši bērnu vecumam.  Pirmsskolas “CreaKids” skolotāja Ketija Maculēviča uzsver: “Es redzu, ka varēsim ietaupīt arī papīru! Būs ērti pieejams rīks - grupas planšetdators, kas ir kā instruments, lai motivētu bērnus aktīvi darboties, domāt un novērtēt savu darbu.”

Digitalizētajā mācību saturā tehnoloģijas vienmēr ir savienotas ar citām aktivitātēm, piemēram, fiziskām aktivitātēm. Viens mācību metodes piemērs: “Dienas fotogrāfs” – tā ir aizraujoša aktivitāte, kur bērni var uzņemt bildes ar visu, par ko viņiem ir interese. Šī aktivitāte sniedz bērniem pieredzi, kā izmantot tehnoloģijas, lai komunicētu un sevi izpaustu dažādos veidos. Bērni papildus iegūst pieredzi sastrādājoties, kad bildes ir jāattīsta. Ļaujot bērniem šīs bildes prezentēt citiem, tiek izveidota iespēja bērnam stāstīt par sev interesējošām lietām un parādībām.

Vēl piemēri: QR koda izmantošana fizisko nodarbību laikā, kur bērns saņem uzdevumu un to prezentē saviem draugiem. Cits uzdevums - ar digitālo ierīci nedēļas laikā var saskaitīt noieto attālumu mērķtiecīgi organizētos pārgājienos, bet pēc tam noietos kilometrus var saskaitīt un kartē pētīt, cik liels attālums tas ir.

Projekts “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde inovatīvu pirmsskolas izglītības programmu nodrošināšanai” (Nr. 8.3.1.2/19/A/014) tiks īstenots ar Eiropas Sociālā fonda finansējumu 70 procentu apmērā, savukārt 30 procentus “CreaKids” ieguldīs no saviem finanšu līdzekļiem. Projekta mērķis ir izstrādāt digitālo mācību un metodisko līdzekļa kopas pirmsskolas valodu, matemātikas, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomās jaunā mācību satura ieviešanai pirmsskolās.

Izstrādātos mācību līdzekļus pirms nodošanas visām Latvijā esošajām pirmsskolām lietošanā testēs un aprobēs četrās pirmsskolas izglītības iestādēs, kurās materiālus izmantos jau 2020./2021. mācību gadā, integrējot tos apgūstamajā mācību saturā, un tiks sniegta atgriezeniskā saite par tiem. Tiks pieaicināti arī ar zinātnisko darbību saistīti recenzenti, lai novērtētu materiālu atbilstību valsts izglītības standartā noteiktajiem mērķiem. Projektā iesaistīta Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Sauleszaķis”, Allažu pamatskolas pirmsskolas grupa, Siguldas pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa”, Madonas pirmsskolas izglītības iestāde “Kastanītis”.

Projektu īsteno divus gadus – no 2019. gada

decembra līdz 2021. gada novembrim.

Sagatavotājs: D.Kājiņa

unnamed (1).png

Modernizēs mācību materiālus pirmsskolās

17.02.2020.

Ar mērķi izstrādāt digitālo mācību un metodisko līdzekļu kopas privātā pirmsskola “CreaKids” uzsākusi projektu “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde inovatīvu pirmsskolas izglītības programmu nodrošināšanai”. Plānots izveidot mācību līdzekļus valodu, matemātikas, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomās, lai atvieglotu, kā arī modernizētu pirmsskolu pedagogu sagatavošanās darbu nodarbībām.

Pasaulē notiek arvien straujāka izglītības vides digitalizācija un mācību procesā tiek izmantoti dažādi digitālie mācību līdzekļi, mācību tehniskie līdzekļi, informācijas tehnoloģijas, sociālie tīkli, mācīšanās platformas. Jaunie izglītības principi ienāk arī pirmsskolās, taču pētījumi rāda, ka digitālie mācību līdzekļi nav pietiekamā apjomā un gana daudzveidīgi.

2018 gadā Latvijā veikts pētījums “Datu apkopojums un ārvalstu un Latvijas pieredzes analīze par digitālo mācību līdzekļu pieejamību un izmantošanu vispārējās izglītības mācību satura nodrošināšanai”* liecina, ka pirmsskolas līmenī digitālie mācību līdzekļi tiek izmantoti epizodiski, jo digitālā kompetence līdz šim nav bijusi ietverta apgūstamo kompetenču skaitā. Pirmsskolu pedagogi tos izmanto, ja viņiem ir nodrošināta informācija par šādu mācību līdzekļu pieejamību un pirmsskolās ir tehniski iespējams šādus mācību līdzekļus lietot. Tāpat dominē uzskats, ka bērniem pirmsskolā nav nepieciešams apgūt prasmes, lai darbotos ar digitālām tehnoloģijām, kas arī varētu būt viens no iemesliem, kāpēc tās netiek izmantotas. Pētījumā arī secināts, ka Latvijā nav izstrādāti un pieejami digitālie mācību līdzekļi pirmsskolas vecuma bērniem visu jomu apguvei. “Analizējot citu valstu pieredzi, secinām, ka ir valstis, kurās jau izstrādātas vērienīgas un visaptverošas programmas. Šādu valstu vidū minamas Somija, Igaunija un Dānija,” stāsta projekta idejas autore un īstenotāja, privātās pirmsskolas vadītāja Daina Kājiņa. “Šīs valstis katram jaunam digitālo mācību līdzekļu izstrādātājam un ieviesējam uzsver, ka, neraugoties uz satura nesēja izmaiņām, joprojām svarīgs ir saturs un digitālo mācību līdzekļu pakāpeniska ieviešana bērna mācību procesā – jo jaunāks bērns, jo mazāk tiešas saskarsmes ar digitāliem risinājumiem. Tāpat neatsverama ir savstarpējā komunikācija “aci pret aci” un kustības, kas nepieciešamas ikviena bērna pilnvērtīgai attīstībai.” Kā būtiska digitālo mācību līdzekļu izmantošanā tiek uzsvērta nepieciešamība izglītot pedagogus, parādot tehnoloģiju daudzveidīgās iespējas, lai viņi pēc tam spētu bērniem iemācīt digitālo mācību līdzekļu jēgpilnu un drošu izmantošanu jau no mazām dienām.

Projekts “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde inovatīvu pirmsskolas izglītības programmu nodrošināšanai” (Nr. 8.3.1.2/19/A/014) tiks īstenots ar Eiropas Sociālā fonda finansējumu 70 procentu apmērā, savukārt 30 procentus “CreaKids” ieguldīs no saviem finanšu līdzekļiem. Projekta mērķis ir izstrādāt digitālo mācību un metodisko līdzekļa kopas pirmsskolas valodu, matemātikas, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomās jaunā mācību satura ieviešanai pirmsskolās. Izstrādātos mācību līdzekļus pirms nodošanas visām Latvijā esošajām pirmsskolām lietošanā testēs un aprobēs četrās pirmsskolas izglītības iestādēs, kurās materiālus izmantos jau 2020./2021. mācību gadā, integrējot tos apgūstamajā mācību saturā, un tiks sniegta atgriezeniskā saite par tiem. Tiks pieaicināti arī ar zinātnisko darbību saistīti recenzenti, lai novērtētu materiālu atbilstību valsts izglītības standartā noteiktajiem mērķiem. Projektā iesaistīta Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Sauleszaķis”, Allažu pamatskolas pirmsskolas grupa, Siguldas pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa”, Madonas pirmsskolas izglītības iestāde “Kastanītis”.

Projektu īstenots divus gadus – no 2019. gada decembra līdz 2021. gada novembrim.

* https://www.izm.gov.lv/images/statistika/petijumi/Datu-apkopojums-un-rvalstu-un-Latvijas-pieredzes-amalze-par-DML_2018.pdf

unnamed (1).png
bottom of page