top of page
original-5A4F07D4-2E12-4ACA-9A66-0D255EF20AF2.jpeg.jpeg
creakids_macibas_un_rotalas_koks (1).jpg

Mācības & rotaļas

Rotaļīga mācīšanās, mijiedarbība, jaunas prasmes. Mūsu mērķis ir ievērot, sadzirdēt un atbalstīt ikvienu bērnu - tas ir mūsu izglītības programmas pamatā! Mēs nodrošinām vidi, kurā ar rotaļīgu mācīšanos, praktisku darbošanos un savstarpēju sadarbību ikvienam bērnam būtu iespēja augt par tik atbildīgu un laimīgu, cik vien iespējams!

CreaKids izglītības koks simbolizē mūsu izglītības programmas būtību.

Bērna pozitīva pašvērtējuma veicināšana ir mūsu darba pamatā:

Dibber_Clover Dark Green_4x.png
Dibber_Bubble Dark Green_4x.png
Dibber_Star Dark Green_4x.png

 saknēs atspoguļota struktūra un sistēma;

 koka stumbru veido rotaļas, aktivitātes, spēles;

 lapotnē mūsu piecas mācību jomas jeb darbnīcas.

Dibber_Icon_children_2x.png

Rotaļīga Mācīšanās

Spēle/rotaļa ir būtiska sastāvdaļa mūsu ikdienā visās piecās mācību jomās - matemātika, valoda, sirds, māksla un daba. Ar rotaļu palīdzību bērni attīsta sociālās, fiziskās un izziņas prasmes, kā arī sekmē empātiju.

Mijiedarbība

Bērna un pieaugušā sadarbībai ir būtiska nozīme, lai bērni pilnvērtīgi pavadītu laiku bērnudārzā, īpaši uzsverot sirds dienu, kas attīsta un veido izpratni par sevi kā personību, savstarpējo draudzību un pilsonisko apziņu. Lai veidotu drošu un motivējošu vidi, kurā bērni aktīvi iesaistās, pieaugušais CreaKidā ir sirsnīgs, atsaucīgs un kompetents.

Jaunas Prasmes

CreaKids ir pirmsskola, kurā bērniem tiek dota iespēja izzināt, atklāt, iepazīt, pieredzēt, apgūt jaunas zināšanas un prasmes, pielietot tās dažādās dzīves situācijās un izaicinājumos. Ar rotaļu un fizisko aktivitāšu palīdzību mūsu bērni attīsta pašvērtējumu, pašmotivāciju un bauda laimīgu bērnību

Izglītības pamatprincipi

Rotaļīga mācīšanās, sadarbošanās un pašmotivācijas veicināšana ir pedagoģiskā darba pamatā. Mēs iekārtojam vidi un mācību telpas, kurā bērnam tiek dota iespēja augt un attīstīties par tik izcilu, cik vien iespējams!

izglitibas-pamatprincipi-1536x1061.jpg
interessu-izglitiba-1536x1116.jpg

Interešu izglītība

Dziedāšana, dejošana, angļu valoda, sports, joga, keramika, bungu skola, krievu valoda - šīs ir tikai dažas no papildu nodarbībām, kas CreaKids filiālēs ir pieejamas bērniem. Pēc vecāku pieprasījuma pieejami arī logopēda pakalpojumi.

bottom of page