Interešu izglītība

 

Dziedāšana, dejošana, angļu valoda, sports, peldētapmācība (tikai Kastrānes ielas CreaKids) u.c. kā papildu nodarbības ir pieejamas no septembra līdz jūnijam vidum.

 

Nodarbības pamatā notiek pēcpusdienās, bet par precīzi norises laiku, dienu un samaksu vecākus informējam mācību gada sākumā.

 

Par to, kā bērniem veicas nodarbībās, vecāki gūs ieskatu ikdienas ziņās slēgtā internetvietnē, bet ar apgūtajām prasmēm bērni iepriecina vecākus mācību gada noslēgumā.

 

Šīs nodarbības ir interešu izglītības pulciņi, par ko tiek izrakstīts atsevišķs rēķins, lai šos izdevumus vecāki varētu iekļaut ikgadējās ienākuma deklarācijās kā attaisnotos izdevumos. Vairāk informācijas pieejams: VID